Föremål

Cathechismus

Kuvertband av medeltida pergamentmanuskript

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok, Medeltida pergamentomslag
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1618
Tillverkningsplats Giessen
Tillverkare Luther, Martin (Översättare)
Föremålsnummer 110213_SKOBOK