Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Heinrich Ebertein.

Två visitkort från Heinrich Ebertein, första kortet är utan datum, adress (nedre vänstra hörnet) Dresden, (nedre högra hörnet) Hohestrasse 33. Andra kortet daterat 1922. Handskrift på tyska (nedanför namnet) "...."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922
Tidigare ägare Ebertein, Heinrich
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.239._HWY