Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

silver

SILVER. Rubel. Åtsida: Kejsarinnans bröstbild i profil åt höger. I bildens nedre kant signerad (orig. ½): T*I (Timotheus Ivanow, medaljör från omkring 1770). Nedtill S.t Petersburgs myntmärke (initialerna): CNS. Kant svegt förhöjd. Frånsida: Riksvapnet (dubbelörnen med spira och riksäpplet under kejsarkrona). Nedtill på ömse sidor myntmästarmärke. Kant svagt förhöjd. Rand: Svagt snedstrierad. Mått: Vikt: 22,2 gr. Diameter: 39 mm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning silver
Kategori Övriga reguljära mynt, 56. LVI Mynt
Material Silver
Tillverkningsplats Ryssland
Föremålsnummer LVI:K.a.01._HWY