Föremål

Försök til en köpmanna-geographie...Stockholm, tryckt hos Wennberg & Nordström, 1770.

Blått siden. Förgyllt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1770, 1700 (1770; 1700 (bandets tillverkning); 1770 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Zettersten, Erik (Författare), Wennberg & Nordström (Tryckare)
Föremålsnummer 109416_SKOBOK