Föremål

Mantalsuppgifter 1906

Samhälls- och Rättsvetenskap. MAntalsuppgifter. 1906. Hektograferade. 2 handlingar. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Mantalsuppgifter
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1906
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.c._HWY