Föremål

Høytrengende Aeris Forsuar imod den publiceerde u-sandferdig Kiøbenhaffns Beretning, anlangende Dinae oc Walters Sag, som ved u-ordentlig proces samme stetz bleff vdført Anno 1651. Med hosfølgende Aarsager som hafuer nød oc tuungen mig vnderskrefuen (for en tid) at begifue mig aff mit kiere Faederneland. Prentet anno 1652.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg av kalv m. guldtr. dekor. Guldsnitt. Guldtr. röd titeletikett, rygg.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1652 (1652 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Ulfeldt, Corfitz (Författare)
Föremålsnummer 108383_SKOBOK