Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Emma Dahlgren, Församlingssyster

Sju visitkort från Emma Dahlgren, Församlingssyster. Första kortet daterat 1921, handskrift "....". Andra kortet daterat 1924, handskrift ".....". Tredje kortet daterat 1925, adress (nedre vänstra hörnet) Östgötagatan 79, (nedre högra hörnet) Tel. S. 13608. Handskrift "....". Fjärde kortet daterat 1925, handskrift "...". Femte kortet daterat 1926, adress (nedre högra hörnet) Tjärhofsgatan 19 IV. (nedre vänstra sidan) Tel. Söder 32063. Handskrift "....". Sjätte kortet daterat 1928, handskrift "....". Sjunde kortet daterat 1929. Handskrift ".....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1929

1921 - 1929

Tidigare ägare Dahlgren, Emma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.196._HWY