Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värja

Korgfäste av stål. Knapp-stor, bildad av fyra på varandra liggande runda, tämligen tjocka skivor med grovt pärlstavsformig kant, den andra skivan nedifrån störst, den översta minst. Nitknapp saknas (nedslagen mot översta skivan). Bygelsystemet korgliknande, symmetriskt på ut-och insidan och bestående av bågfor-migt böjda höga sidobyglar och en öppen handbygel, mellan dessa korslagda och ned-till s-formiga spänger. Samtliga byglar och spänger rundstaviga och av samma, ej grova tjocklek. Anslutande till bygelsystemet två nästan rakt utstående, ojämnt ovala parerplåtar, symmetriskt anslutande till krysset, båda med två ojämna hål nära parerstängernas inre ändar. Parerstänger långa, rundstaviga och tjockare än byglarna, den främre uppåtböjd, den bakre nedåtböjd, båda med ansvällda ytterändar, liknande kottar. Mellan inre parerplåtens kant och krysset en bågformigt smidd, rund stavig tumbygel. Kavellindning av tvinnad tunn ståltråd (ej ursprunglig). Klinga rak, tvåeggad, flackslipad, utan ornering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 944 mm (klinga), Bredd 40 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1580 – 1599, 1575-01-01 – 1600-01-01 (1500-talets slut)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 12596_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4547