Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Förste Kammarherre och fru von Eckermann.

Fem visitkort från Förste Kammarherre och fru von Eckermann. Första kortet daterat 1924 med band i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1925. Tredje kortet daterat 1927, handskrift (nedanför namnet) " ......". Fjärde kortet daterat 1927. Femte kortet daterat 1929.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1929

1924 - 1929

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.250._HWY