Föremål

La vita del fu vescouo di Mvnster Cristofano Bernardo di Gala, prencipe del Sagro Impero ... In Colonia, appresso Ludovico dell'Isola. MDCLXXXI.

Band med pärmar av stänkmålat papper, rygg och hörn av sprängd kalv. Guldtr. titel, rygg.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1681, 1600 (1681; 1600 (bandets tillverkning); 1681 (tryckår))
Tillverkningsplats Köln
Tillverkare Vries, Simon de, (Författare), Dell'Isola, Ludovico (Förläggare)
Föremålsnummer 109297_SKOBOK