Föremål

tvinnat snöre

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Snöre
Antal 1
Föremålsnummer 18936_LRK