Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Frideborg Bergman f. Ullman

Ett visitkort från Frideborg Bergman f. Ullman. Daterat 14.5.1915. Handskrift "Sthlm 14/5 1915. För den storartade gåfva af 1000 kr. som kommit Sveriges Moderata Kvinnoförbund till del och idag af mig mottagits beder jag att å förbundets vägnar vördsamt och innerligt tacka (Frideborg Bergman, född Ullman) T.f. Kassaförvaltare i Sveriges Moderata Kvinnoförbund." Text på kuvert: "Moderata Kvinnoförbundet till W v H f. K. 1915/Kvitto"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915
Tidigare ägare Bergman f. Ullman, Frideborg
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.78._HWY