Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Medaljong

Rund medaljong av gjutjärn med blankpolerade ornament i relief mot brunerad botten. Överst text: "SKARPSKYTTERÖRELSENS FRÄMJARE". Mellan orden en strålande norrstjärna. Därnedanför två ovala medaljonger, inneslutande, den till vänster: Karl XV i högerprofil, utmed vänstra kanten text: "CARL XV". Den högra medaljongen med Oskar II i vänsterprofil, utmed högra kanten text: "OSCAR II". Nedanför dessa Sveriges vapen under sluten krona, omgivet av två lagerkvistar samt nederst språkband med text: "1860 1885". Upptill rund hållare med ring av stål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medaljong
Kategori Övriga medaljer
Material Gjutjärn
Storlek Diameter 277 mm, Vikt 1610 g
Teknik Polering, Brunering
Antal 1
Datering 1885-01-01 – 1885-12-31, 1885
Tillverkare Lindvall (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Hinrichsson, Gustaf E
Avbildad Karl XV av Sverige-Norge
Oscar II av Sverige-Norge
Föremålsnummer 2377_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 41:173:a