Föremål

Wägwisare, til och ifrån alla städer och namnkunnige orter, uti Swea och Göta riken, samt stor furstendömet Finland; jämte twänne uti koppar stuckne wäg-chartor, efter skiedde wägmätningar uprättad, af Georg Biurman. Med kongl. maj:ts : allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludewig Grefing, 1743.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1700
  • 1743

1743 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95932_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium