Föremål

Brev inkommande

1889:1 B - Brev inkommande: A-B Arfwedson, Alf. London

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1889
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.140._HWY