Föremål

Har Sverige publicitet och publicister? En fråga, underställd minoriteten, eller de tänkande, af författaren till broschyrerna "Upplösning är icke upplysning" och "Dagens händelser, bedömde af en landtman". Första [- andra] delen...

Klotband m. rygg av rött saffianpressat får och pärm av rött blom- och bladpressat papper. Rik guldtr. empiredekor, rygg. Verktyg: småst. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1800
  • 1839

1839 (tryckår); 1800 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare
Föremålsnummer 95774_SKOBOK