Foto: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY-SA 3.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare samt delar vidare under samma licens.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Tassett

Beskrivning enligt Gula liggaren: 1 lårlapp, driven i form av en skena, med knappformiga nithuvuden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Tassett
Kategori Benpansar
Föremålsnummer 35496_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2847