Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Tassett

Beskrivning enligt Gula liggaren: 1 lårlapp, driven i form av en skena, med knappformiga nithuvuden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Tassett
Kategori Benpansar
Föremålsnummer 35496_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2847