Föremål

Visitkort från Fröken Tyra Kleen.

Ett visitkort från Fröken Tyra Kleen, daterat 1911, vikt i övre vänstra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.474._HWY