Föremål

Przeważna legacya iaśnie oświeconego książęcia Krzysztopha Zbaraskiego, koniuszego koronnego, krzemienieckiego, soleckiego, wiślickiego, rubieszowskiego etc. starosty, od nayiaśnieyszego Zygmunta III, króla polskiego y szwedzkiego, do napotężnieyszego soł

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1633 (1633 (tryckår))
Tillverkningsplats Kraków
Tillverkare Twardowski, Samuel (Författare)
Föremålsnummer 108333_SKOBOK