Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja, Frankrike

Fäste av stål med i sin helhet fint genombruten och (ursprungligen) blånerad ornering. Kavel och kavellindning fattas (förkomna): tången, fullt synlig, med rektangulärt tvärsnitt, upptill på utsidan klingsmedsstämpel i form av ett hjul, varöver bokstaven A. Knapp rundat oval; handbygel avbruten ovanför mittpartiet, tämligen platt med breddat mittparti, överdelen intappad nedtill i knappen; fingerbyglar rundat böjda; parerplåter njurformigt symmetriska. Orneringen på ut- och insidan av knapp, handbygel, kryss och båda parerplåtarna i form av en oval medaljong omslutande ett genombrutet blommotiv; medaljongerna utom hos dem på handbygeln upptill åtföljda av en symmetriskt formad festong. Orneringen i övrigt bestående av genombrutet gallerverk, gallrets rutor rombiska utom på handbygelns över- och nederdel, där det genombrutna mönstret utgöres av små runda hål. Klinga rak, treeggad s k stukatklinga. Baspartiet med etsad ornering i form av ett c. 90 mm lång, upptill tvärt avskuret fält, vari en tunt tecknad, asymmetriskt bladranka, upptill och nedtill omgiven av ett löst flätat bandornament; ovanför fältet ett fritt rankornament på utsidan i form av ett rankmotiv, på insidan liknande tre par korsade ryttarstandar.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
Stål
Storlek
 • Längd 1003 mm
 • Bredd 106 mm
 • Längd 822 mm (klinga)
 • Bredd 23 mm (klinga)
 • Vikt 310 g
Teknik
 • Genombrytning
 • Blånering
 • Etsning
Antal
1
Datering
1760

1760-1780 cirka

Tillverkningsplats
Inskription
Dekor: hjul
Föremålsnummer
11342_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3806:1
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 182
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 182
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 182
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 182
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
3 Gamla Wärjor Rubrik: Diverse Materialier m.m. Sida: 42 Anmärkning: sid 79 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
3 Gamla wärjor Rubrik: Diverse Materialier m .m. Sida: 50