Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument

1903:8 R-S - Rapporter från: Timmeragenteerna Verkstaden - Skeppningsdokument: Järnavlastning Träavlastning

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.277._HWY