Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Springform

TÅRTFORM (s. k. springform) Av bleckplåt. Rund, med rakt uppstående sarg och löstagbar botten. Sargen på ett ställe avskuren, ändarna sammanhållna på utsidan medelst ett lås, bestående av en hasp på ena delen och en tunn nabb på den andra; kring sargens övre kant en utstående stav, kring nedre kanten en invikt fals, vari botten fasthålls. Botten plan, av tunn plåt. Då låset öppnas, vidgas sargen och botten blir fri. Höjd: 3,9 cm.; diameter: 22,8 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tårtform
Kategori
  • Formar
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Bleckplåt
Storlek
  • Höjd 3.9 cm
  • Diameter 22.8 cm
Föremålsnummer III:I:D.s.02._HWY