Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Arla Wallis, f. Virgin.

Sex visitkort från Arla Wallis, f. Virgin. Första kortet daterat 1911. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Handskrift "får framföra ett tack för inbjudan, som jag (forts. baksida) tyvärr ej kunde få nöjet begagna mig af". Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Andra kortet daterat 1922 samt sorgkant. Adress (nedre högra hörnet) Ellensvik. Handskrift "Tackar Mina hjärtligt för att Mina (forts. baksida) så vänligt tänkte även på min dotter Arla vid hennes giftermål och önskar att detta nya år må finna Mina vid hälsa och samma arbetslust som hittills." Tredje kortet är utan datumt. Fjärde kortet daterat 1923. Femte kortet daterat 1917. Sjätte kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911 – 1922

1911 - 1922

Tidigare ägare Wallis, f. Virgin, Arla
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.940._HWY