Föremål

Brev inkommande

1875:4 B - Brev inkommande: S-Ö Winlöf, M. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1875
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.30._HWY