Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ivar Hök, 1:ste Miningenjör vid Mariningenjörkåren.

Femton visitkort från Ivar Hök. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Djursholm. Handskrift "....". Andra kortet är utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) Linnegatan 28, (nedre högra hörnet) Stockholm. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Rosensvik 3 B. Djurgården. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Tionde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Elfte kortet daterat 1921, vikt i högra sidan. Tolfte kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Trettonde kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Fjortonde kortet daterat 1923. Femtonde kortet daterat 1924 samt sorgkant, vikt i högra sidan. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1924 (1916 - 1924)
Tidigare ägare Ägare: Hök, Ivar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.436._HWY