Föremål

Samhälls- & rättsvetenskap

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Samhälls- & rättsvetenskap - Civilrätt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1932 – 1933

1932-1933

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:O.a.a.b.15._HWY