Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1892 – 1908

1892-1908

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.520._HWY