Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Clara Höglund, f. werner.

Tio visitkort från Clara Höglund, f. werner. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "...". Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1927. Handskrift "......".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1927

1914 - 1927

Tidigare ägare Höglund, f. werner, Clara
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.427._HWY