Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, möjligen dansk tillverkning, troligen 1630-tal.

Enligt 1653 års tyska rustkammarförteckning: "190/Eine gross Hagell Rohr, schlecht geschafft, mit Hirschorn eingeleget, von lem bürgermeister zu Stargardt bekommen." Enligt 1710 års inventarium p. 5: "(I Första Rummet), 72-608-1 Hagelbyssa med Hiulååss - . . - " . Åttkantig, slätborrad pipa av stål. Två gånger stämplad på kammaren med pipsmedsstämpel liknande s-formad slinga. Framför siktet inslaget årtal "1631", den sista siffran är helt otydbar. Ståndsikte av stål. Stolpkorn av mässing. Pipans undersida med ursprungligen fyra häften. Hjullås. Låsbleck av blånerat stål, tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Hjulet fastskruvat med ring kl. 9 och kl. 3. Låg vertikal krutskärm. Hanen med lös överkäke, graverad. Kort, svagt uppsvängt fingergrepp. Hel stock av ljust brunt trä. Tysk kolvtyp. Beslag av naturhjorthorn. Bakplåt och stödkula av horn. Kolvlådans lock utan inläggning. Mellan anslag och kolvhals snidad volut. Två låsskruvar med rundra skruvbrickor av hjorthorn. Likaså de fyra pipstiften med underlägg av hjorthorn. Näsband och rörka av hjorthorn. Trågformig varbygel, s.k. holsteinsk. Främre pipstiftet av stål, håller bärbygel av stål. Tillbehör: Laddstock med doppsko av horn och bakände med gängat stålrör. I kolvlådan krats. Mellan hanens käkar svavelkis i blykapsel. Märkt: 608, ovanför låsblecket, stanstyp 5376. 190, på kolvens undersida, stanstyp 5373.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Hjorthorn
 • Horn och Ben
 • Stål
 • Trä
Storlek
 • Höjd 110 mm
 • kaliber 20.6 mm
 • Längd 1410 mm
 • Längd 1120 mm (Pipan)
Teknik
 • gravyr
 • Inläggning
 • Snideri
Antal 1
Datering 1630

1630-tal?

Tidigare ägare
Föremålsnummer 5485_SKO