Föremål

Teschitzräffla, 1600 - talets mitt.

Åttkantig pipa av stål, 8 räfflor. Blånerad samt på tre ställen ornerad med påslaget silver, förgyllning, punsning och punktering, arabeskartat mönster omväxlande med bladdekor. Rörsikte, balusterformat och förgyllt. Korn av stål, förgyllt och inlaxat från sidan. Förgyllning även runt mynningshålet. Hjullås, teschitzlås. Slag- och hanfjäder täckta av stålbleck, över vilka ligger genombrutna, förgyllda kopparbleck med groteskornament. Låsblecket förgyllt och punsat. Hjulets bro täckt av förgyllt kopparbleck, krutskärmen (bakåtböjd och något spetsig), tryckknapparna samt hanfjäderns studel är förgyllda. Hanen med graverade akantusblad. På hankroppen sittande ekorre. Lös överkäke med kluvet fingergrepp, den övre delen omböjd till ring. Hel stock av mörkt brunt trä. Teschitz - kolv, kolvens sänkning 45 mm. Hela stocken täckt av riklig inläggning med kantlister, trådar, punkter, djurfigurer, enhörning, ekollon, akantusblad, groteskfigurer av ben och pärlemor. Bakplåt av ben med sittande hare. Två låsskruvar, förgyllda. Pipan fäst i rännan med fyra pipstift, två av ben, de övriga ej ursprungliga. Näsband och rörka av ben. Förgylld varbygel med 3, 5 fingerläge. Avtryckarblecket likaså förgyllt, varbygelns bakre fästpunkt sönder. Tillbehör Laddstock av mörkt trä. Krutmått av ben, med ögla nertill (i kolvlådan). Märkt: 5, till vänster om svansskruvbladet, stanstyp nr 5376. 21 bakom låsblecket, stanstyp nr 5373. 6 eller 9 ristat på framstockens vänstra sida, längst bak.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa
Kategori Bössor
Material
  • Trä
  • Ben
  • Pärlemor
  • Stål
Storlek
  • Höjd 103 mm
  • kaliber 8.1 mm
  • Längd 1210 mm
  • Längd 948 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1640 – 1660

1600-talets mitt

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5432_SKO