Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från fru Bohnstedt f. Cassel.

Sex visitkort från Fru Selma Bohnstedt f. Casse. Första kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Tredje kort daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1920. Femte kortet daterat 1921, handskrift (nedanför namnet) "Med djupande deltagande". Sjätte kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1921

1917 - 1921

Tidigare ägare Bohnstedt f. Cassel, Selma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.117._HWY