Föremål

Stockholms Dagblad

Söndagsnummer. Med Veckojournalens Praktupplaga. (Illustrationer i autotypi, fototypi och träsnitt). N.o 332 B. 8 December. Huvudstadsupplaga. Uppl. A. 14 s. Vecko-journalen. Praktupplaga. Huvudredaktör: Beyron Carlsson. (Illustrationer i djuptryck). 1918. N:r 50. Söndagen den 15 December. S. 785-799. 1 vol. Fol. Band av franskt antikmarmorerat papper i blåa färger.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1918
Tillverkningsplats
Tillverkare Stockholms Dagblad (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:B.b.26._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Stockholms Dagblad.
Text
Söndagsnummer. Med Veckojournalens Praktupplaga. [Illustrationer i autotypi, fototypi och träsnitt.] 1918. N:o 332 B. 8 December. Huvudstadsuppl. Uppl. A. Stockholm, Stockholms Dagblads A.-B:s Tryckeri 1918. 14 s. Vecko-journalen. Praktupplaga. Huvudredaktör: Beyron Carlsson. [Illustrationer i djuptryck.] 1918. N:r 50. Söndagen den 15 December. Stockholm, Vecko-journalens Fo-togravyranstalt. 1918. S. 785—799. 1 vol. Fol. Band (pappers-). Som I: B. b. 7. Sidtitel: VECKOJOURNALEN. 15 DEC. 1918.