Föremål

Brev inkommande

1905:3 B - Brev inkommande: M-O Meyer, Carl. Göteborg Olsson & fils. Paris Olsson & sons. London (fortsättning i volym 291)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1905
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.290._HWY