Föremål

Serenissimi Iohannis Casimiri, Poloniarum Sueciaeque principis Carcer Gallicus ab Everhardo Wassenbergio, conscriptus. Gedani, apud Georgium Försterum anno 1644.

Band av marmorerat papper.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1644, 1600 (1644; 1600 (bandets tillverkning); 1644 (tryckår))
Tillverkningsplats Danzig
Tillverkare Förster, Georg (Tryckare), Jammer, H (Gravör), Wassenberg, Everhard (Författare)
Föremålsnummer 108717_SKOBOK