Föremål

Brev inkommande

1883:2 B - Brev inkommande: B-F Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.85._HWY