Föremål

Kopior, Fakturor, Kontrakt, Rapporter

1902:6 C - R - Kopior av fakturor: Trä Trädestilleringsprodukter - Kontrakt: Järn Trävaru - Rapporter från: Brädgården Gruvorna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1902
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.265._HWY