Föremål

Innocenseorden kors

Malteserkors av silver med punsade armar med släta kanter, kulor på spetsarna, mellankorsarmarna flammor. Välvd, rund medaljong med punsad botten, därpå i relief femuddigstjärna, E C, handslag av två ur moln framräckta händer, nederst två mot varandra vändadödskallar. Slät frånsida. Mellan den övre korsarmens spetsar en ring, däri fäst oval bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Storlek Vikt 69 g (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1908_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:354:a