Föremål

Cirkulär, Marknadsberättelser, Kopior, Fakturor, Slutsedlar, Rekvisitioner, Kontrakt

1870:5 C-T - Cirkulär och marknadsberättelser - Kopior av trävarufakturor - Slutsedlar och rekvisitioner - Trävarukontrakt

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1870
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.05._HWY