Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Anna von Eckermann f. von Rosen.

Tretton visitkort från Anna von Eckermann f. von Rosen. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Edeby, Sparreholm. Andra och tredje korten är utan datum. Fjärde kortet daterat1917. Femte kortet daterat 1920 samt sorgkant. Sjätte kortet daterat 1921 samt sorgkant. Sjunde kortet daterat 1921 samt sorgkant, handskrift (nedanför namnet) "Med hjärtligt deltagande". Åttonde kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1922, handskrift (nedanför namnet) "Önskar ett gott, nytt år". Tionde kortet daterat 1924. Elfte kortet daterat 1925 samt sorgkant. Tolfte kortet daterat 1930. Trettonde kortet daterat 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1930

1917 - 1930

Tidigare ägare von Eckermann f. von Rosen, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.240._HWY