Föremål

Snapplåsbössa, Göingebössa med springlås, av dansk typ. Tillhört IB, tillverkad c. 1640 - 1660.

Rund, över kammaren åttkantig slätborrad pipa. Profilerad, tjockare mynning. Ståndsikte av stål, högt, kort mässingkorn. Kammaren med inslagna punkter i cirkelformationer. Falsat parti mellan kammare och frampipa - där bakom tre långa graverade torn: tornpipa. Siktränna mellan svansskruvblad och sikte. Snapplås, springlås. Ursprungligen blånerat låsbleck, bakåt avsmalnande genom ett fall. Käkar och hanhals bildar en båge. Genombruten, krusad, dekorering på hanryggen. Krusat, genombrutet skydd över hanfoten, med tre uppböjda voluter. Omvändningseldstål med omböjd, räfflad överkant. Utvändig krusad slagfjäder - i ett stycke med eldstålsfjädern nerbuktad vid främre låsskruven. Helstock av trä, dansk Göinge - kolv (tysk kolvtyp), kolvens sänkning 50 mm. Rikt inlagd med grovt, graverat ben. Bakplåt av ben med graverat ägaremärke "IB", lika ägaremärket på bössa inv. nr 5426. Stödkula av ben. Kolvlådans lock helt klätt med ben. På anslagssidan trapetsformad benplatta. Framför plattan tre strålformiga benplattor med spetsarna framåtriktade. Två låsskruvar, skruvunderlag av ankarslutsliknande benplattor. Framstocken med fem fält av beninläggning. Näsband och rörka av ben, graverade: cirklar mot randig botten. Heltäckt laddstocksränna. Pipan fäst i rännan med tre pipstift. Trågformad varbygel (s. k. holsteinsk). Tillbehör: Laddstock av ljusare trä än bösstocken, med påträtt stålrör. Krats, vilken träs på laddstocken (utan skruv). Märkt: 457 bakom låsblecket, stanstyp nr 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Snapplåsbössa
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Horn och Ben
  • Trä
Storlek
  • kaliber 10 mm
  • Längd 1168 mm
  • Längd 913 mm (Pipan)
Teknik
  • gravyr
  • Inläggning
Antal 1
Datering 1640 – 1660

1600-talets mitt

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: I B
Föremålsnummer 5428_SKO