Föremål

Rapporter

1903:7 R - Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk Söder Ljusne Jernverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Tillverkningsplats Ljusne
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.276._HWY