Föremål

Chrstophori [sic] Varseuicii C. C. De origine generis, & nominis Poloni. Dialogvs. Romæ, apud Aloysium Zanettum, 1601 ...

Pergamentband. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1601, 1600 (1601; 1600 (bandets tillverkning); 1601 (tryckår))
Tillverkningsplats Rom (Italien)
Tillverkare Zannetti, Luigi (Förläggare), Warszewicki, Krysztof (Författare)
Föremålsnummer 108695_SKOBOK