Föremål

Geldria Ducatus et Zutfania Comitatus [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Amsterd. Apud Guilj. Blaeuw] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 66.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110498_SKOBOK