Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dokumentlåda med hänglås

Liggande rektangulär, med plana sidor och kanter samt fällock. Kring lådans övre och lockets nedre kant en utstående stav, ovanför den förstnämnda en falskant för locket. På lockets framsida i nedre kanten ett s. k. överfall, avpassat för en på lådan sittande ögla. På lockets översida en påklistrad papperslapp, varpå otydlig skrift om lådans innehåll. Lås av mässing halvrunt, platt, med rundstavig båge av järn. (Nyckel saknas.) Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 - 1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4 I oktober 1896 - 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Dokumentlåda med hänglås
Kategori
  • Övriga kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Bleckplåt
  • Järn
  • Mässing
Storlek
  • Tjocklek 0.9 cm (lås)
  • Bredd 3.8 cm (lås)
  • Höjd 4.3 cm (lås)
  • Bredd 7.5 cm
  • Höjd 28 cm
Föremålsnummer II:II:A.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
DOKUMENTLÅDA med hänglås.
Text
Af bleckplåt. Liggande rektangulär, med plana sidor och kanter samt fällock. Kring lådans öfre och lockets nedre kant en utstående staf, ofvanför den förstnämnda en falskant för locket. Å lockets framsida i nedre kanten ett s. k. öfverfall, afpassadt för en å lådan sittande ögla. Å lockets öfversida en påklistrad papperslapp, hvarå otydlig skrift om lådans innehåll. Höjd: 28 cm.; längd: 37.5 cm.; bredd: 7.5 cm. Lås: Af mässing, halfrundt, platt, med rundstafvig båge af järn. (Nyckel saknas.) Höjd: 4.3 cm.; bredd: 3.8 cm.; tjocklek: 0.9 cm. Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.