Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överstelöjtnant Carl Tersmeden och Fru Tersmeden

Tre visitkort från Överstelöjtnant Carl Tersmeden och Fru Tersmeden. Första kortet daterat 1923, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1924, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1923 – 1925

1923 - 1925

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.858._HWY