Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kastpenning.

Kastpenning från konung Gustav III:s (1746-01-24 - 1792-03-29) kröning i Stockholms storkyrka 1772-05-29. Oregelbundet runt silvermynt, 7:e storleken. Åtsida: Gustav III, bröstbild, profil h, peruk, kunglig krona, mantel, serafimerkedja, text:"GUSTAVUS ADOLPHI FILIUS.REX", vid nederkanten signatur: "F". Frånsida, text: "GENERIS // ET VIRTUTUM // CONSENSU // SVECORUM SCEPTRA // CAPESCENS //A.MDCCLXXII // D.XXIX.MAII.". Räfflad kant, sicksackräfflad rand.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kastpenning
Kategori Kröningspenningar
Material Silver
Storlek Vikt 9 g, Storlek 7, Diameter 30 mm
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1772 (1772-05-29)
Tillverkare Fehrman, Carl Gustav (Tillverkare), Kungl. Myntverket (Tillverkare)
Avbildad Gustav III av Sverige
Inskription Dekor: man, bröstbild p h krona mantel, Signatur/Påskrift: F, Signatur/Påskrift: F
Föremålsnummer 1210_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 34:18