Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skrivställ

SKRIVSTÄLL, två stycken Bestående av bricka samt två bläckhorn med lock. Dekor i guld och med strödda blombuketter i färger på glasyren. Bricka: Höjd: 2,7 cm; längd: 22 cm; bredd: 15,3 cm Bläckhorn: Höjd: 5,4 cm; diameter: 7,2 cm Lock, höjd: 2,2 cm; diameter: 3,3 cm Förfärdigad efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl hos Königlich Porzellan- Niederlage, Dresden.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skrivställ
Kategori
  • Ställ
  • 13. XIII Skrivdon m. m.
Material Porslin
Datering 1912
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer XIII:III:C.b.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
SKRIFSTÄLL, två stycken. (Gästrum IV och V.)
Text
Af porslin. Bestående af bricka samt två bläckhorn med lock. Dekor: I guld och med strödda blombuketter i färger på glasyren. Bricka: Rektangulär, med plan botten, rundadt uppviken konturerad kant och rundade hörn samt å låg fotkant, inom denna i midten ett svagt S-formadt stöd; å bottnens insida två upphöjda ringar för bläckhornen. Dekor: Å kanten en guldrand, nedanför denna å insidan en bård af tätt ställda ovala ringar mellan två smala ränder; å bottnens insida fyra blombuketter och tre kvistar med blommor, alla af olika slag, såsom fyllda och enkla rosor, tulpaner, förgätmigej, tusen-skönor m. fl., jämte blad i grönt och guld, dessutom tre insekter, hvaraf en fjäril i guld. san: samt å den ena instämpladt i massan formnummer: Höjd: 2.7 cm.; längd: 22 cm.; bredd: 15.3 cm. Bläckhorn: Runda, bukiga, med vågig kontur, en bred våg omväxlande med två smala, samt med starkt utsvängd bred öfverkant, skålig öfversida och liten mynning. Lock lågt, kupigt, med stor profilerad knopp och låg sarg. Dekor: Kring öfre kanten dekor som å brickans kant, kring bottnen en guldrand, dessutom tre buketter af olika blommor jämte blad i grönt och guld, mellan buketterna en insekt; å öfverkanten tre enstaka olika blommor jämte gröna blad. Å locket kring kanten samt kring knoppen och nedtill kring dennas hals en guldrand; ofvanpå locket tre insekter. Bottnens utsida oglaserad. Å bottnens utsida märken som å brickan (formnumret här: 116). Höjd: 5.4 cm.; diameter: 7.2 cm. Lock, höjd: 2.2 cm.; diameter: 3.3 cm. Tyskt arbete, från 1912; Königlich Sächsische Porzellanmanufaktur, Meissen. Förfärdigade efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, hos Königlich Sächsische Porzellan-Niederlage, Schlosstrasse 36, Dresden, (se räkning och avis 7 Januari 1913) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin make, Walther von Hallwyl, samt fröken Ida Uhse 7—10 September 1912 under deras resa till Hamburg, Berlin och Sachsiska Schweiz 2—12 September 1912. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankommo 25 Januari 1913, se Hufvudbok (hushållskonto). Betalda 31 December 1912, se Hufvudbok (hushållskonto). Pris: Mk 42 (pr st. Mk 21), se räkning.