Föremål

Utdrag av protokoll

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Johanna Kempe, f. Wallis. Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådstufvurätt 22 Juni 1909 angående anstånd med boupptäckningen. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Utdrag av protokoll
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.b.02._HWY