Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

S. k. extrem- med sprit och kvicksilver

Rör av färglöst glas, nedtill omböjt i en tvärbåge till två parallella rör, vardera med övre ändan avslutad i en med sprit fylld cylindrisk behållare med spetsig överända, från den nedre utgående vid yttersidan en snett nedåtriktad smal spets; i rörens nedre del kvicksilver; ovanför kvicksilverpelarna i vardera röret ett litet blått stift (s. k. index), som utvisar (registrerar) högsta (maximum) och lägsta (minimum) temperaturen, sedan termometern senast inställdes; vänstra röret visar lägsta (minimum) och det högra högsta (maximum). (Inställandet sker sålunda, att man medels en magnet neddrager indexstiften mot kvicksilverpelarna; när dessa sjunka eller stiga, stanna stiften vid lägsta eller högsta läget sedan instrumentets inställande). Rören liggande på en gullackerad träskiva med rak nederända och bågformig överända; på skivan vid vardera röret en gradskala i svart med siffertal, skalorna med tvärgående korta streck, siffertalen utsatta vid vart tionde streck, som är framdraget till respektive ytterkant, det femte strecket mellan dessa kortare. Gradantalet nedanför "0" på minimumskalan gående till 50, ovanför till 35, gradantalet nedanför "0" på maximumskalan gående till 35, ovanför till 50. Upptill vid yttre sidan om vänstra röret i svart: Minima samt på yttersidan om det högra: Maxima Ovanför rören i båge i svart: CELSIUS samt mellan rören: DEPONIRT. Rören fästa vid skivan medelst fyra krampor av mässingsplåt, en upptill på vardera röret och två nedtill, varje med runt spikfäste, vari en spik med kullrigt huvud. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Termometer
Kategori
  • Mätinstrument
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Glas
  • Kvicksilver
  • Mässing
  • Sprit
Storlek
  • Bredd 6.2 cm
  • Längd 29.9 cm
Föremålsnummer II:IV:B.x.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
tERMOMETER (s. k. extrem-) med sprit och kvick-silfver.
Text
Rör af färglöst glas, nedtill omböjdt i en tvärbåge till två parallella rör, hvartdera med öfre ändan afslutad i en med sprit fylld cylindrisk behållare med spetsig öfverända, från den nedre utgående vid yttersidan en snedt nedåtriktad smal spets; i rörens nedre del kvicksilfver; ofvanför kvicksilfverpelarna i hvartdera röret ett litet blått stift (s. k. index), som utvisar (registrerar) högsta (maximum) och lägsta (minimum) temperaturen, sedan termometern senast inställdes; vänstra röret visar lägsta (minimum) och det högra högsta (maximum). (Inställandet sker sålunda, att man medels en magnet neddrager indexstiften mot kvicksilfverpelarna; när dessa sjunka eller stiga, stanna stiften vid lägsta eller högsta läget sedan instrumentets inställande.) Rören liggande på en gullackerad träskifva med rak nederända och bågformig öfverända; å skifvan vid hvartdera röret en gradskala i svart med siffertal, skalorna med tvärgående korta streck, siffertalen utsatta vid hvart tionde streck, som är framdraget till respektive ytterkant, det femte strecket mellan dessa kortare. Gradantalet nedanför »o» å minimumskalan gående till 50, ofvanför till 35, gradantalet nedanför ^0» å maximumskalan gående till 35, ofvanför till 50. Upptill vid yttre sidan om vänstra röret i svart: Minima samt på yttersidan om det högra: JVJ3X1H121 Ofvanför rören i båge i svart: foLSWtf samt mellan rören: depönirt Rören fasta vid skifvan medels fyra krampor af mässingsplåt, en upptill å hvartdera röret och två nedtill, hvarje med rundt spikfäste, hvari en spik med kullrigt hufvud. Längd: 29.9 cm.; bredd: 6.2 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.