Föremål

Studier tillägnade Algot Friberg den 2 september 1925.

Band halvt av skinn som I:C.b.35. Dessa avhandlingar utgör del av "Rig" 1925.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1925
Tillverkningsplats
Tillverkare Friberg, Karl Algot (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:J.a.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
[Friberg, Karl Algot.]
Text
Studier tillägnade Algot Friberg den 2 september 1925. [Illustrationer i autotypi och fototypi.] Omslag, [5], sid. 114—225. »Dessa avhandlingar utgöra en del av Rig 1925.» 1 vol. 4:0. Band (halft skinn-) som I: C. b. 35. Ryggtitel: ALGOT FRIBERG.